Ȫ- ̲ ϲ:

Lech Nowakowski, Head of Entertiment Comission of Independent and Self-Governing, Trade Union "SOLIDARNO??" in Industrial Research Institute For Automation and Measurment

Dear Professor,

I am very pleased to inform you that the Enterprise Comission of Independent and Self-Governing Trade Union "SOLIDARNO??" in Industrial Research Institute For Automation and Measurment at its meeting on December 2, 2004 expressed its solidarity with the Ukrainian Nation in its struggle for truth and demokracy in your country.
The matter of our resolution is attached to this message.
Please convey this message with attachment to stuff and students of your University.

Warszawa 2.12.2004

Stanowisko Komisji Zakladowej NSZZ "SOLIDARNOST" w Przemyslowym Instytucie Automatyki i Pomiarow w sprawie sytuacji na Ukrainie z dnia

Szanowni Pa?stwo.

W tych trudnych jednoczesnie pelnych nadziei dla Ukrainy chwilach pragniemy wyrazi? swoje poparcie dla Waszej walki o prawd? oraz wolne i demokratyczne Panstwo. Pracownicy PIAP,czlonkowie NSZZ SOLIDARNOST wierza,ze Wasza odwaga i determinacja w dazeniu do dokonania zmian politycznych w duchu powszechnie uznawanych warto?ci zostan? nagrodzone zwyci?stwem. Podziwiamy Wasa? wiare i wytrwalosc. Jestesmy i bedziemy z Wami.

w imieniu KZ NSZZ "SOLIDARNOST" PIAP
Przewodniczacy
Lech Nowakowski

Back